Апартаменти

Избери сграда

Брой стаи

Етаж

Изложение

Площ

Цена

Гледка

Наличност

10 / 25
Брой стаи
Двустаен
промо
Етаж

2

Изложение
Юг-Изток
Площ

64,95 м2

Цена

84,500 EUR

Гледка

градина

Наличност
Свободен
10 / 27
Брой стаи
Двустаен
промо
Етаж

2

Изложение
Юг-Изток
Площ

76,66 м2

Цена

89,500 EUR

Гледка

море, басейн

Наличност
Свободен
10 / 5
Брой стаи
Двустаен
промо
Етаж

1

Изложение
Север- Юг
Площ

73,81 м2

Цена

75,840 EUR

Гледка

градина

Наличност
Свободен
10 / 9
Брой стаи
Едностаен
студио
Етаж

1

Изложение
Изток
Площ

50,40 м2

Цена
Гледка

басейн

Наличност
Продаден
10 / 11
Брой стаи
Двустаен
промо
Етаж

1

Изложение
Запад
Площ

72,47 м2

Цена

72,300 EUR

Гледка

поля

Наличност
Свободен
10 / 12
Брой стаи
Двустаен
промо
Етаж

1

Изложение
Запад
Площ

66,58 м2

Цена

67,630 EUR

Гледка

поля

Наличност
Свободен
10 / 14
Брой стаи
Двустаен
промо
Етаж

1

Изложение
Запад
Площ

66,45 м2

Цена

67,700 EUR

Гледка

поля

Наличност
Свободен
10 / 16
Брой стаи
Едностаен
студио
Етаж

2

Изложение
Север-Изток
Площ

44,81 м2

Цена

54,500 EUR

Гледка
Наличност
Свободен
10 / 23
Брой стаи
Двустаен
промо
Етаж

2

Изложение
Изток
Площ

64,77 м2

Цена

76,000 EUR

Гледка
Наличност
Свободен
10 / 30
Брой стаи
Двустаен
промо
Етаж

2

Изложение
Запад
Площ

60,24 м2

Цена

62,400 EUR

Гледка

поля

Наличност
Свободен
10 / 49
Брой стаи
Двустаен
промо
Етаж

3

Изложение
Запад
Площ

66,58 м2

Цена

69,200 EUR

Гледка

поля

Наличност
Свободен
10 / 50
Брой стаи
Едностаен
студио
Етаж

3

Изложение
Запад
Площ

38,53 м2

Цена

44,630 EUR

Гледка

поля

Наличност
Свободен
10 / 53
Брой стаи
Едностаен
студио
Етаж

4

Изложение
Север-Изток
Площ

44,81 м2

Цена

57,500 EUR

Гледка
Наличност
Свободен
10 / 57
Брой стаи
Четиристаен
промо
Етаж

4

Изложение
Изток-Запад
Площ

163,99 м2

Цена

161,400 EUR

Гледка

море, градина

Наличност
Свободен
10 / 65
Брой стаи
Тристаен
промо
Етаж

4

Изложение
Запад
Площ

94,03 м2

Цена

96,000 EUR

Гледка

поля

Наличност
Свободен
10 / 82
Брой стаи
Двустаен
промо
Етаж

5

Изложение
Запад
Площ

60,24 м2

Цена

64,500 EUR

Гледка

поля

Наличност
Свободен
10 / 74
Брой стаи
Четиристаен
промо
Етаж

5

Изложение
Изток-Запад
Площ

203,21 м2

Цена

188,550 EUR

Гледка

море, градина

Наличност
Свободен
10 / 75
Брой стаи
Едностаен
промо
Етаж

5

Изложение
Изток
Площ

64,77 м2

Цена

83,000 EUR

Гледка

басейн, море

Наличност
Свободен
10 / 67
Брой стаи
Двустаен
промо
Етаж

4

Изложение
Запад
Площ

66,58 м2

Цена

71,000 EUR

Гледка

море

Наличност
Свободен
10 / 79
Брой стаи
Двустаен
промо
Етаж

5

Изложение
Изток
Площ

76,66 м2

Цена

92,750 EUR

Гледка

море

Наличност
Свободен
10 / 83
Брой стаи
Двустаен
промо
Етаж

5

Изложение
Запад
Площ

66,58 м2

Цена

71,000 EUR

Гледка

поля

Наличност
Свободен
10 / 84
Брой стаи
Едностаен
студио
Етаж

5

Изложение
Запад
Площ

38,53 м2

Цена

44,690 EUR

Гледка

поля

Наличност
Свободен
10 / 85
Брой стаи
Двустаен
промо
Етаж

5

Изложение
Запад
Площ

66,46 м2

Цена

70,700 EUR

Гледка

поля

Наличност
Свободен
10 / 89
Брой стаи
Двустаен
промо
Етаж

6

Изложение
Изток
Площ

76,66 м2

Цена

95,000 EUR

Гледка

море

Наличност
Свободен
10 / 90
Брой стаи
Четиристаен
промо
Етаж

6

Изложение
Изток-Запад
Площ

178,84 м2

Цена

176,400 EUR

Гледка

море, гора

Наличност
Свободен